Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Bakanlık Görüşleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.02.2018 Otopark Yönetmeliği'nin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri
Geçici Madde-3 konularına ilişkin Torbalı Belediyesine verilen görüş Yapılacak otoparkların kapalı olma zorunluluğu olup olmadığı, açık otopark yapılıp yapılmayacağı, LPG'li araçların kapalı otoparklara giriş yapıp yapmayacağı hususunda Gaziantep Ticaret Odası'na verilen görüş Hazırlanacak teknik rapor,PAİY'ye göre oluşmuş parsellerde otopark uygulamaları, otoparkın bodrum veya bahçede çözümü ve otopark yeri için sıralama ölçütü, geçici madde 3, hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilen görüş Parsellerde otopark uygulamaları, otopark yeri için öncelik sırası Mimarlar Odası İzmir Şubesine verilen görüş Otoparkların öncelikle bodrum katlarda tertiplenip tertiplenmeyeceği hakkında Kepez Belediyesine verilen görüş Bodrum katta otopark yapılması hakkında Şubemize verilen görüş Otopark ihtiyacı beden alınmak suretiyle karşılanan parsellerde, bedeli alınan otopark yerinin bölge ve genel otoparklarda tahsis işlemi gerçekleşmeden yapı ruhsatı verilip verilemeyeceği hususunda Ünye Belediyesine verilen görüş Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin geçici 3'üncü ve geçici 4'üncü maddelerine ilişkin Menderes Belediye Başkanlığı'na verilen görüş Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin geçici 4'üncü maddede belirtilen 15/09/2018 tarihinden önce yürürlükte olan yönetmelikten yararlanma şartlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü