Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Üyelik
Ödenti ve Harçlar

1 Ocak 2022– 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

İlk kayıt ödentisi

100 TL

Yıllık üyelik ödentisi (40-TL x 12)

480 TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

6000 TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

6000 TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık ücreti

1100 TL

Kimlik Kartı yenileme ücreti

50 TL

Üye tanıtım belgeleri

60 TL

SM/SMB Mühürü ücreti

150  TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti 

100 TL

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti

100 TL

      Mimari proje mesleki denetim bedeli         350 TL