Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Basında Biz
MİMARLAR NE İSTİYOR?
  16 Ocak 2023


                Mimarlar Odası Kayseri Şubesi geçmiş bir yılı değerlendirdi. Yıl boyunca çözüm için mücadelesini verdikleri konu başlıklarını “Mimarlar Ne İstiyor?” başlığı ile kamuoyu ile paylaştı. Konu hakkında konuşan başkan Murtaza ER : ” Mimarlar odası Kayseri Şubesi olarak yıl boyunca her platformda dile getirdiğimiz, zaman zaman üyelerimizle de paylaşıp ve görüş aldığımız, kanun ve yönetmelik değişikliklerine verdiğimiz öneri başlıkları bu şekildedir. Mimarlar daha yaşanabilir çevre için sürdürülebilir kentler için sağduyu ve özveri istemektedir;  Mimarlar ülkemizde mimarlığa gereken önemin verilmesini istemektedir;  Mimarlar mesleki haklarının korunmasını istemektedir. Kısacası MİMARLAR hakkı olanı istemektedir. Yıl boyunca gündeme getirip çözüm adına görüşmeler gerçekleştirdiğimiz birçok konuyu tekrar hatırlatıyoruz.

Bir konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Merkezi atama döneminden geçiyoruz. Son yayınlanan atama listesinde mimar kadrosu bulunmuyor. Son 10 yılda merkezi atama ile atanan mimar sayısı her yıl azalmıştır. Ülkede iyi mimarlık sorunu bu kadar bariz hissedilirken mimar atamaları neden azalır anlamak zor. Kamuda mimarların yapması gereken işler başka meslek gruplarına yaptırılıyor. Fazlasıyla mezun varken bunun önüne geçmek adına mimar atamaları artırılmalıdır.

Cumhuriyetin 2. Yüzyılının başlangıcında mimarlık mesleğinin ülkemizde hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Şube olarak gerek yerelde gerek ulusal mimarlık ortamında bu talebimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Dedi.

-MİMARLAR HAKKI OLAN “ATAMAYI” İSTİYOR.

2010 Yılında merkezi atama ile atanan mimar sayısı 473 iken 2020 yılında bu sayı 47 ye düşmüştür.

2010 Yılında mimarlık fakültelerinden mezun sayısı 3551 iken 2020 yılında 8132 dir.

Tüm diğer bölümlerde de olduğu gibi mezun sayısının artışı atama puanlarını artırırken bunun üstüne mimarların mevcut merkezi atamalarında sayının her yıl düşmesi ciddi sorunlara neden olmaktadır. Kamuda mimarın işi başka meslek gruplarına yaptırılmaktadır. Ülkede “İyi Mimarlık” eksikliği bu kadar bariz hissedildiği bir ortamda mimar atama sayısı artırılmalıdır.

-MİMARLAR HAKKI OLAN “ÜCRET EŞİTLİĞİNİ” İSTİYOR.

Kamuda çalışan ve aynı işi yapan tüm meslektaşlarımız aynı şartlarda çalıştırılmalıdır. Kamuda uzun süreli teknik personel taşeron olarak çalıştırılamaz.

-MİMARLAR “SGK PROTOKOLÜNÜ” TEKRAR İSTİYOR.

Daha önce imzalanan ancak SGK tarafından iptal edilen mimar, mühendis ve şehir plancıları asgari ücret protokolü tekrar hayata geçirilmelidir. Maaş dökümlerinin SGK tarafından denetlenmesi ile mimar istihdamındaki ücret sorunu çözülecektir.

-MİMARLAR YAPI DENETİM SÜRECİNDE SADECE KENDİ ALANLARINDAN “SORUMLU” OLMAK İSTİYOR.

Yapı denetim süreçlerinde Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı yapıda karşılaşılan aksaklıkları her meslek grubunun alanlarına uygun olarak değerlendirmelidir.

-MİMARLAR ÜLKEMİZİN HAKKI OLAN “MİMARLIK YASASI”NI İSTİYOR.

Ülkemizde kültürün geliştirilmesi nasıl devletin görevi ise ülkede mimarlığın geliştirilip yüceltilmesi de devletin görevleri arasındadır. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi mimarlığın korunması adına, mimarlık kültürü konusunda toplumsal bilincin artırılması adına mimarlık uygulamalarında standartları daha yukarı çekmek adına “mimarlık yasası” çıkarılmalıdır.

-MİMARLAR “EN AZ BEDEL”İN KANUNLAR VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ İLE DENETLENMESİNİ İSTİYOR.

En az bedel tarifesinin uygulanması ve buna uygun olarak serbest meslek makbuzunun kesilmesi ile hem işlerde uygun bedeller alınmış olacak hem de devletin gelir vergisi artacaktır. Bu tarifenin uygulanması adına yapı ruhsat sürecinde uygulama yönetmeliklerine sözleşme zorunluluğu getirilebilir.

-MİMARLAR “MİMARLIK EĞİTİM POLİTKASININ” GÜNCELLENMESİNİ İSTİYOR.

Mimarlar odası genel merkezi ve kurullarının Türkiye Mimarlık Eğitim Politikası adına yaptığı çalışmalar Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından dikkate alınmalıdır. Öğrenci sayısı/Öğretim üyesi oranları, mekânsal sorunlar, uluslararası ölçütlerin karşılanabilirliği, akreditasyon, mesleğe kabul koşulları, ekonomik sorunlar vb. başlıklar öncelikli olarak çözüme kavuşturulmalıdır.

-MİMARLAR “ŞANTİYE ŞEFLİĞİ”NİN TAM ZAMANLI VE DENETİMLİ OLARAK YAPILMASINI İSTİYOR.

Şantiye şefleri hakkında yönetmelik ’te şantiye şefliği şartları tam zamanlı olarak bir teknik personelin o şantiyeyi denetleyebileceği şartlara göre güncellenmeli ve şantiye şefi sigortasının iş süresi boyunca yapılması iş sonunda ilgili idareye ibraz edilmesi zorunlu hale getirilmelidir.