Facebook
Twitter
Instagram
Bize Yazın
Etkinlikler
Kamulaştırma Eğitimi
  08 Temmuz 2024
Değerli Meslektaşımız,
Bilirkişilik alt uzmanlık alanı çerçevesinde 2 gün/12 saatlik Kamulaştırma Eğitimleri TMMOB Mimarlar Odası Şubelerinde bir bilirkişilik alt uzmanlık alanı eğitimi olarak verilmektedir ve Bilirkişilik Temel Eğitimi yerine geçen bir eğitim değildir. Eğitimin amacı; Kamulaştırma Kanunun uygulanması, taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti, değer tespit raporunun düzenlenmesi, kamulaştırma bilirkişiliği ve uygulama alanları hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır. Eğitimini tamamlayan üyelerimize bu eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilmektedir. Eğitim şubemizde yüz yüze gerçekleştirilecek olup ücreti 1800 TL’dir. Katılım için profilimizde bulunan bağlantı linkinden 10 Temmuz Çarşamba gününe başvuru yapmanız gerekmektedir.

Bu Eğitime Kimler Katılabilir:
• Kamulaştırma konusunda bilgi sahibi olmak isteyip meslek hayatında bu bilgileri kullanmak isteyen katılımcılar,
• Kamulaştırma ile ilgili geçmiş tarihli bir eğitime katılarak belge sahibi olan, belgesini güncellemek isteyen katılımcılar,
• T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın bilirkişilik müracaatlarında uzmanlık alanı kısmında Kamulaştırma uzmanlık alanına başvurmak (Bakanlıkça müracaat tarihinde ilan edilecek güncel müracaat şartları ve aranan nitelikleri de taşımak kaydı ile) isteyen katılımcılar
• Bilirkişilik temel eğitimi almış olup Bilirkişilik Bölge Kurullarının bilirkişi listelerinde yer alan Kamulaştırma ile ilgili geçmiş tarihli bir eğitime katılarak belge sahibi olan, belgesini güncellemek isteyen katılımcılar,
katılabilir.