BASIN AÇIKLAMASI
04 Temmuz 2019

 

 

 

 

Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi ve Kültepe Kaniş Karum Müze Projesi ile ilgili

Kamuoyu bilgilendirmesi;

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, yerel yönetimlere aday olan bütün siyasiler ile şehrin geleceğini ilgilendiren ve kente mal olacak bütün projelerde konunun uzmanı kurum ve kuruluşlar ile fikir alışverişinde bulunularak proje üretilmesi konusunu vurgulamıştık. Yaptığımız tüm görüşmelerde mimari projelerin elde edilmesinde yarışmanın önemini ve doğru kararın verilmesindeki faydalarını anlatmıştık.

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu olarak, kurumlar arası uyum ve işbirliği ile doğru kararlar verilebileceğine inanmakta ve istişare ile doğacak sonuçların şehre katkı yapacağı fikrini savunmaktayız.  Bu çabalarımız kentin geleceği ve şekillenişi açısından duyduğumuz sorumluluk ve görevlerimizden kaynaklanmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi resmi hesaplarından yayınlanan, Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi ve Kültepe Kaniş Karum alanı müze projesi gibi şehrin hem mimari hem de kültürel anlamda gelişimini ve yönelimini etkileyecek yapıların proje oluşturma çalışmaları, “projeleri sonlandırılıyor” yönündeki açıklamalar ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Paylaşımların akabinde tarafımızca Büyükşehir Belediyesi ve Valilik ile yapılan görüşmelerde, peyzaj projesi şekillendirilmiş olan Millet Bahçesi projesi içerisinde bulunan her türlü yapı ve Kültepe Kaniş Karum müze projesi gibi kenti ve kentliyi direkt ilgilendiren projelerin yarışma yolu ile elde edilmesinin ne denli kıymetli olacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

Hava İkmal projesinin yeşil alan olarak tasarlanmasının gerekliliğini, Kaniş Karum müze projesinin geç kalınmış önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, şehrin kültürel alt yapısı açısından oldukça önem arz eden bu bölgelerin gündeme getirilmesi ve projelendirilmesi gerekliliği üzerine şehrin yöneticileri ile de hemfikiriz. Ancak, şu anda ilerleyen proje üretme şekli Sahabiye Bölgesi Kentsel Dönüşüm proje sürecindeki olumsuzluklara benzer sonuçlar doğuracaktır. Mimarlar Odası o dönemde de itirazlarını ifade etmiş ve gerekli sorumlulukları yerine getirmiştir. İyi niyetli gayretlerimizle, kamu yatırımı ile yapılacak projelerin yarışma ile elde edilmesi ise en büyük temennimizdir.

Şehrimizde üretilecek proje süreçleri ile ilgili doğru adımlar atılacağına umudumuz devam etmektedir. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi olarak şehrin imarı ve gelişimi açısından her projenin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

 14. Dönem Yönetim KuruluBizi Takip Edin

Günün Haberler