TUS VE ŞANTİYE
02 Nisan 2016

ÜYELERİMİZ DİKKATİNE, 
02 Haziran 2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile mimarlık hizmetleri ve bu hizmetleri sunmak isteyen üyelerimizin uymakla yükümlü olduğu koşullar düzenlenmiştir. 

Anılan Yönetmelik eki olan “Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi” ve “Mimarlar Odası Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi”nde; Şantiye Şefliği ve Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetlerinin tamamlanması veya istifa edilmesi durumlarında; üye sicil kayıtlarından düşürülmesinin koşulları belirlenmiştir. 

Buna göre; şantiye şefinin sicil kayıtlarında bulunan sorumluluklarının düşülebilmesi için; 
• Şantiye Şefliği hizmetinin tamamlanması durumunda Yapı Kullanma İzin Belgesinin, 
• Şantiye Şefliği sorumluluğu üstlenen mimarın, anılan şartnamede belirtilen istifa koşullarının oluşması durumunda Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilileri ya da Fenni Mesullerle birlikte düzenlenmiş ve idarece onaylanmış Seviye Tespit Tutanağı ve noter onaylı İstifa Belgesinin, 
verilmesi gerekmektedir. (istifanın ilgili Oda Birimi dışında Fenni Mesule ya da Yapı Denetim Kuruluşuna, yapı sahibine ve ilgili idareye bildirilmesi zorunludur) Şantiye şefliği üstlenen üyelerimizce gerekli belgelerin ibrazının ardından sorumluluk ve alan bilgileri sicillerinden düşülür. 

Ayrıca; fenni mesulün sicil kayıtlarında bulunan teknik uygulama sorumluluklarının düşülebilmesi için; 
• Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetinin tamamlanması durumunda Yapı Kullanma İzin Belgesinin, 
• Teknik Uygulama Sorumluluğu üstlenen mimarın, anılan şartnamede belirtilen istifa koşullarının oluşması durumunda idarece onaylanmış Seviye Tespit Tutanağı ve noter onaylı İstifa Belgesinin, 
verilmesi gerekmektedir. (istifanın ilgili Oda Birimi dışında yapı sahibine ve ilgili idareye bildirilmesi zorunludur) Teknik Uygulama Sorumluluğu üstlenen üyelerimizce gerekli belgelerin ibrazının ardından sorumluluk ve alan bilgileri sicillerinden düşülür. 
BİLGİNİZE.Bizi Takip Edin

Günün Haberler